IP Production Services (IPPS)

Az IP Production Services  (IPPS)  2016. január 1-jén vált önálló ágazattá, kiválva a TSS részlegből, melynek szerves részeként már 2008 óta működött. Az IPPS szervezet több mint 3500, T-Systems International és Telekom Deutschland ügyfélnek nyújt teljes körű távközlési szolgáltatásokat. Az IT Services Hungary-n belül az egyetlen olyan ágazat, amelynek közvetlen megbízója a Deutsche Telekom Technik GmbH. „First class worldwide network services” égisze alatt, az ágazat IP-VPN szolgáltatásokat nyújt globális ügyfelei számára, végigkíséri a hálózatok megrendelését, kiépítését, üzembe helyezését és felelősséget vállal az üzemeltetésért is, valamint annak optimalizálásáért. Több funkciót átívelő területen is képviselteti magát, többek között projektek koordinálásával ill. ITIL-alapú folyamattámogatással. A normál és műszakos munkarendek mellett a részleg támogatja a részmunkaidőt, rugalmas időbeosztást ill. a Home Office-ból történő munkavégzést is. Mind a pályakezdőknek, mind pedig a több éves munkatapasztalattal rendelkező kollégáknak is tartogat kihívásokkal teli feladatköröket. A fiatal tehetségek támogatásának elkötelezettségét mi sem bizonyítja jobban, hogy az IPPS részlegen közel 30 gyakornok kollégát is foglalkoztatnak.

Az ágazaton jelenleg 200+ fő dolgozik 3 telephelyen: Debrecenben, Pécsett és Budapesten. Szegeden való terjeszkedés a közeljövő tárgyát képezi.

Provisioning

Ahhoz, hogy az ügyfelek hálózatai és azok áramkörei üzemeltethetők legyenek, először meg kell építeni és átadni azokat. A Provisioning teljes felelősséggel tartozik a megrendelés-kezelési folyamatért az IPPS-en belül, standard és nem standard megoldások kapcsán egyaránt. A kivitelezési és a tervezési szakaszban a műszaki és kereskedelmi megvalósításhoz nyújtunk támogatást. Részt veszünk továbbá a távközlési szolgáltatások és hardver megrendelésében, ill. ezen megrendelések nyomon követése és a határidők betartatása is alappillére tevékenységi körünknek.

Milyen készségekre van szükség mindehhez?

 • Magas szintű német és/vagy angol nyelvtudás
 • Interkulturális készségek és kommunikációs technikák
 • Hálózati alapismeretek (Cisco CCNA) előny
 • Probléma-megoldó készség és folyamatismeret

A Service Delivery Unit-on belül lehetőség van home-office-ra, részmunkaidőre, ill. rugalmas időbeosztásra, ezzel is támogatva a work-life balance-t.

ISF NAT

Az ISF NAT csoport MPLS hálózatok kiépítését rendeli meg németországi telephelyekre. Ügyfeleik nagy részét német cégek teszik ki, de 20%-ban a világ minden részén tevékenykedő cégekkel is foglalkoznak, akik szintén Németországban terjeszkednek. Évente átlagosan 8500 új telephely kiépítését koordinálják. Feladatuk a megrendelés beérkezésétől az üzembe helyezésig (RfS) tart. Munkájuk során kapcsolatban állunk az SDM (Service Delivery Manager) kollégákkal, akik tartják a kapcsolatot az ügyfelekkel, és a kiépítés során felmerülő kérdéseket tisztázzák velük. Emellett tartják a kapcsolatot a Deutsche Telekom-os kollégákkal, akik magát a kiépítést tervezik meg, felmérik a rendelkezésre álló erőforrásokat, azt hogy mi mindent kell kiépíteni és mindezt kivitelezik.
Főbb tevékenységi köreik:

 • új telephelyek kiépítés
 • meglévő site-ok fizikai változtatása
 • meglévő site-ok felszámolása
 • Flex-Fix Migrációk bedolgozása

ISF INT

Az International Provisioning csoport feladata, hogy WAN oldalról MPLS hálózatot építessen ki/azokon fizikai change-eket végeztessen az ügyfelek telephelyein világszerte, Németországot leszámítva. Évente átlagosan 900 új telephely kiépítését koordinálják. Felelősségi körükbe tartozik: a HW/SW eszközök valamint maguk a hozzáféréseknek (helyi vonalaknak) a megrendelése, a különböző szolgáltatók által végzett szállítás és kiépítési idő figyelemmel kísérése helyi Business partner ún. NPM-k (Network Provisioning Managers) bevonásával, a megbízó (PL/SDM) folyamatos informálása az ügy aktuális állásáról, proaktív nyomon követés. Feladatuk akkor ér véget, ha a szolgáltatás kiépült, működőképes, és a service használatra átadta (Ready for Service).

ISF ASG (& COD)

A csoport, az Access Support Gate elnevezést kapta és egy Quality Gate-ként funkcionál. Fő feladata, hogy a nemzetközi MPLS hálózatok megrendeléseinek előkészítését támogassa.

Global Production Design

Az IPPS Global Production Design csapata több funkción átívelő feladatokat lát el a Deutsche Telekom Technik International Network Functions (DTT) számára, elsősorban folyamatirányítás, minőségbiztosítás és beszállító menedzsment területen. Német és angol nyelvet egyaránt magas szinten beszélő, jellemzően többéves multinacionális céges tapasztalattal rendelkező kollégák a DTT határokon átnyúló globális vagy nemzetközi projektjeit és szolgáltatásait támogatják.
Főbb működési területeik:

 • A nemzetközi beszállítókkal kötendő szolgáltatási szerződések technikai és SLA paramétereinek megtárgyalása, már élő szerződések kezelése, adott esetben újratárgyalása.
 • Management, KPI és provider riportok, beszámolók kialakítása, készítése.
 • ITIL-alapú folyamattámogatás a szolgáltatási folyamatok, elsősorban incidens- és problémakezelés területén.
 • Auditok tervezése, koordinálása, kivitelezése.
 • Pénzügyi terv-tény-elemzések, tervek készítése, riportolása.
 • Projektek támogatása, esetenként koordinálása.

A Global Production Design feladatainak elvégzésében előnyt jelent az informatikai háttér, a gazdasági ismeretek, a kiváló idegen nyelvi készségek, projektmenedzsment ismeretek, a folyamatok alapos ismerete és az ehhez társuló ITIL tanúsítványok.  A magas szintű menedzsment kommunikációhoz, a felmerülő problémák megoldásához elvárt személyes kompetenciák az empátia, a nagyfokú önállóság, eredményorientáltság, kiválóságra törekvés, analitikus gondolkodás, rugalmasság, más kultúrák elfogadása, csapatszellem.

Technical Delivery

Ahhoz, hogy az ügyfelek hálózatai és azok áramkörei üzemeltethetők legyenek, először meg kell építeni és átadni azokat. A Technical Delivery teljes felelősséggel tartozik ezen kiépítési, tesztelési folyamatért az IPPS-en belüli standard megoldások kapcsán egyaránt, és vállalati ügyfelek százainak biztosítják nagy kiterjedésű hálózati kapcsolataikat szerte a világon. A forgatókönyv igen egyszerű. Van egy ügyfél, akinek a világon mindenfelé vannak telephelyei, irodái, raktárai és gyárai, és ezek egymással a T-Systems International által biztosított hálózati szolgáltatás segítségével kommunikálnak. Tételezzük fel, hogy ez az ügyfél szeretne új irodákat vagy telephelyeket nyitni, és azt szeretnék, ha azok is becsatlakoznának a már meglévő hálózatba és a kommunikációs folyamba. Ennek a megvalósítása a Technical Delivery dolga. Másrészt ott vannak a fizikai változtatások, valamint saját gerinchálózatunk optimalizálása, mind technológiai, mind pedig költséghatékonysági szempontokat is figyelembe véve.

ISF TnT (Test and Turn-Up)

Az IPPS ezen csoportja, szinte minden szempontból meglehetősen változatos, de minden két fő feladat köré csoportosul. Az első: a vállalati ügyfelek új telephelyei számára megrendelt új hálózati infrastruktúra kiépítése és átadása. A másik feladat: az ügyfelek által már használatban lévő telephelyek új ügyfélelvárásoknak megfelelő átkonfigurálása, újabb technológiák, erősebb hardwarek átadása, immáron, német és international környezetben. Ezek a fizikai changek. Mindkét technikai feladatkörhöz kapcsolódnak adminisztratívabb jellegű feladattípusok, ezáltal a kollégák előtt nem csak egyre mélyebb hálózati-informatikai tudás megszerzésének és fejlesztésének lehetősége adott. Elvárás a tárgyalóképes német nyelvtudás, illetve hálózatos ismeretek. Előny: Cisco / Juniper specifikus ismeretek és angol nyelvtudás.

ISF – IPC (IP Configuration)

A csoport tagjainak elsődleges feladata, hogy konfigurációs állományokat állítsanak elő CE és PE routerekre. A későbbiekben ezekkel kerülnek majd migrálásra a CE routerek az ügyfél közreműködésével. A csoportban jellemzően mindenkihez dedikáltan tartoznak ügyfelek, a későbbiekben amennyiben új telephely kerül kiépítésre, vagy a már meglévő hálózatban áll be valamilyen fizikai változás, a csoportban dolgozó  kolléga feladata a szükséges új konfiguráció előállítása. Ezen felül egy külön projekt keretében change konfigurációk készítése zajlik gerinchálózati eszközökre. A csapatban kiváló lehetőség nyílik a szakmai tapasztalat bővítésére és idővel igen komplex nemzetközi hálózatok menedzselésére is. Itt a biztos hálózati alaptudás elengedhetetlen feltétel.

ISF – AT (Access Team)

A csoport elsődleges feladata, hogy az ügyfelek telephelyei készek legyenek az átadásra. Amikor egy ügyfélhez új CE router kerül installálásra, az “International” (Németországon kívüli) telephelyen lévő technikus az Access Team hotline-t hívja fel és az itt dolgozó kollégák támogatásával, hibaelhárításának segítségével válik elérhetővé az eszköz. Majd a routerek végső konfigurációja következik, hogy az adott ügyfél oldali router megkaphassa az „átadásra kész” státuszt. A tapasztaltabb, mélyebb szakmai tudással rendelkező kollégák számára lehetőség nyílik az ügyfélhálózatokban fizikai változtatások végrehajtásának menedzselésére mindkét részcsoportból.

ISF IPC & TNT Pécs

Az ISF IPC&TnT Pécs csoportban két szakmai területen folyik munka. A csoport IP Configuration (IPC) részében dolgozó kollégák az ügyfél igények alapján CE és PE oldali konfigurációs fájlokat készítenek. A csoport Test and Turn-Up részében dolgozó kollégák felelnek a hotline szolgáltatásért.

OE-NO (Order Entry International Network Optimization)

A csoport belsős projekteken keresztül az ügyfeleknek már korábban kiépített hálózati szolgáltatások optimalizációjával foglalkozik. Ezek nemzetközi szintű projektek, azonban a csoport németországi telephelyekkel nem dolgozik.

Az OEI NO csoport két alcsoportból áll:

 • Network Optimization: feladatuk a megrendelések előkészítése, dokumentálása és a folyamatos koordináció a migrációban érintett összes résztvevő között (ügyfél, change coordinator, technikus,  stb.)
 • Platform&Testing: technikai feladatokat ellátó alcsoport, azon belsős projektekhez kapcsolódó migrációkat végzik, amelyeket a Network Optimization kollégák készítenek elő.

OE All IP Provisioning

All IP Projektben résztvevő kollégák vállalati ügyfelek százainak biztosítják nagy kiterjedésű hálózati kapcsolataik korszerűsítését szerte a világban. Az All IP Provisionerek az All IP Projekt előlépéseként Flex-Fix migrációval készítik elő az ügyfelek első sorban national (németországi) és emellett international (Németországon kívüli) telephelyeken is lévő vonalait, hogy véghezvihetőek legyenek a projekt további lépései. A Flex-Fix Migrációt koordinálják a résztvevő kollégák között és adminisztrálják a változtatásokat a megfelelő toolokon keresztül. A szervezői munka (nyomon követés, határidők tartása) e-mailben, illetve telefonon történik a német, nemzetközi és ITSH kollégákkal. Munkafolyamatuk összetett; national és international provisioning alapokon nyugszik. Éppen ezért tapasztalatot a különböző provisioner folyamatokon keresztül szereznek. A sokrétű ismeret segít, hogy az előkészítést alaposan tudják véghezvinni.
Milyen készségekre van szükség mindehhez?

 • Magas szintű német nyelvtudás
 • Interkulturális készségek és kommunikációs technikák
 • Provisioner folyamatok megfelelő ismerete
 • Szervezői és problémamegoldó készség
 • Csapatszellem

OE IOS (International Order Support)

Az IOS (International Order Support) alcsoport feladata a cLBU-kból származó FLEX, FIX és OCI termékek megrendeléseinek ellenőrzése, azok továbbítása a felelős csoportoknak, majd a szolgáltatás teljesítését követően a számlázás rendezése ’contracting’ LBU-k, azaz a leányvállalatok felé. A megrendelések feldolgozása során a cLBU-kból közvetlenül érkező nemzetközi, illetve Németországban megvalósuló rendelések dokumentációjának ellenőrzése első sorban árazási szempontból; az adatok eltérése, hiányossága esetén helyesbítés kérése. A csoport feladatai közé tartozik még a műszaki tartalom ellenőrzése, valamint a dokumentációk teljességének kontrolja is. A csoport nem csak az új kiépítések, hanem a fizikai vagy logikai változtatások, továbbá törlések kezelését is támogatja NAT vagy INT Provisioning irányába.

Az IMS (Implementation Management Support) alcsoport feladata nem csak a nemzetközi cLBU-kból indított, hanem a Németországból indított és/ vagy érintő FIX termékcsaládba tartozó megrendelések támogatása azzal, hogy az SAP TALIS rendszerben a technikai jellemzőket (pl. router adatok, CAR  értékek, hálózati címek, LAN adatok, technikai paraméterek) beállítják és naprakészen tartják.

Operations

Miután megtörtént az ügyfelek hálózatának kiépítése és az üzembe helyezés előkészítése, kezdetét veszi az üzemeltetés!
Az IP-VPN Operations terület az ügyfeleink számára nyújtott távközlési szolgáltatások és megoldások globális üzemeltetéséért felelős az egész világon. Feladataink közé tartoznak a standard változtatások végrehajtása, az új IPLS telephelyek üzembe helyezése, második szintű hibaelhárítás (incidens- és problémakezelés), a gerinchálózat változtatásainak koordinálása, valamint a nemzetközi vonalproblémák (WAN) hibaelhárítása különböző szolgáltatókkal együttműködve az IPLS felhőben. Több mint 2500, különféle topológiával és technológiával rendelkező ügyfélnek nyújtunk támogatást, legyen az a világ bármelyik pontján. A munkatársaink informatikai végzettséggel rendelkező, németül és/vagy angolul beszélő hálózatüzemeltetők.
Mi itt Debrecenben egy úgynevezett Network Operation Centerben dolgozunk és szoros kapcsolatban vagyunk a Németországban lévő Network Operation Centerrel Ulmban. A két NOC egység párhuzamosan dolgozik egymással és együtt vagyunk felelősek a globális IPLS felhő működéséért. Természetesen más csoportokkal is együttműködünk, akik különböző Szolgáltató és Service Delivery Management csoportok a világ bármelyik pontján.

Munkavégzéshez elvárt készségek:

 • Magas szintű német és/vagy angol nyelvtudás
 • Hálózati alapismeretek (Cisco CCNA)
 • Cisco CCNP és Juniper ismeretek előny
 • Interkulturális készségek és kommunikációs technikák
 • Probléma-megoldó készség, valamint eredményorientált hozzáállás

SL VEOD (VPN Extended Operations DEB) – 2nd Level Change & Migration Team

Az IPLS hálózatban a csoport fő feladata a logikai változtatások (pl.: IP cím csere vagy sávszél változtatás) végrehajtása. Ez magába foglalja a standard megoldások mellett a szabványtól eltérő változtatások kivitelezését is. Ezek különböző fontossági és sürgősségi kategóriákba vannak sorolva, így a végrehajtás határideje ennek függvényében 1 naptól akár 10-15 napig is változhat. Nagyobb ügyfélkéréseket (több száz változtatás vagy üzembe helyezés) projektek formájában kezelik, amelyek akár több hónapig is eltarthatnak.

SL IAM (International Access Management)

Feladataik közé tartozik az IPLS felhő vonalait érintő hibák lokalizálása, legyen az a hiba a világ bármelyik pontján. Amellett, hogy a vonalat érintő hibákat feltárják és elhárítják, ők végezik a vonalas eszközök ellenőrzését és tesztelését. Tevékenységük nem csak a közel 50 providerrel való kapcsolattartás, hanem szakmai támogatás nyújtása az IPLS több mint 2500 ügyfelének és a DTAG szerviz technikusainak.

SL VSOD (VPN Standard Operations DEB) – 2nd Level Incident Team

Feladataik közé tartozik a komplex konfigurációs problémák elhárítása, teljesítménnyel kapcsolatos hálózati problémák elemzése és megoldása, valamint hardvercserék lebonyolítása Cisco és Juniper eszközökön. Nagyobb kiesések esetén probléma management feladatokat látnak el és szükség esetén emergency changeket hajtanak végre. 2017-től a csapat kiemelt feladatai közé tartozik az IPLS management rendszer programozása, ami Linux alapokon Perl nyelven folyik, valamint az IPLS felhő 3rd Level felelősségi körének ellátása, melyet közösen a német kollégákkal végznek.

SL ONA (Operational Network Activities)

Az Operational Network Activities csoporton belül több különböző tevékenységet ellátó csoportokat különböztetünk meg, amelyek a következőek:

 • Backbone Change Management
 • Aldi 2nd Level Incident Management
 • Cancellation
 • Voice Provisioning &  2nd Level Incident Management