Debreceni specializációk

2009 szeptemberétől a Debreceni Egyetem valamennyi hallgatója választhatja az Informatikai kar (IK) gondozásában és az IT Services Hungary Kft (ITSH) támogatásában indított két specializáció egyikét.

A két specializáció (operációs rendszerek és hálózatok) 20-20 kreditet ér és két szemeszter alatt végezhető el.

A képzés célja: az angol/német nyelvtudással rendelkező hallgatók (függetlenül eredeti szakjuktól) a választott specializációtól függően vagy az operációs rendszerek vagy a számítógépes hálózatok területén piacképes IT tudással rendelkezzenek tanulmányaik befejezése után.

A jelentkezés feltétele legalább B2 szintű angol és/vagy német nyelvtudás.

A képzés során a szükséges elméleti és gyakorlati IT ismeretek oktatása néhány tárgyból angol/német nyelven folyhat, így a hallgatók magas szintű és széles körű korszerű információs technológiai angol/német szakszókincset kaphatnak.

A képzést követően a sikeres záróvizsgát teljesítők olyan szaktudást szereznek, ami lehetőséget nyit számukra, hogy további céges képzési programok nélkül is felvételt nyerjenek az IT Services Hungary Kft-hez.

A képzéseket az Informatikai Kar hirdeti meg és adminisztrációjuk is a karon folyik. A képzés záróvizsgával zárul, melynek sikeres teljesítéséről a diplomába betétlap kerül. A képzés önmagában nem ad hallgatói jogviszonyt, annak az abszolutórium megszerzése előtt be kell fejeződnie.

Jelentkezési lap és részletes információ innen tölthető le.

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

A nyelvi szintfelmérő a jelentkezések lezárását követő héten kerül megszervezésre, amiről minden jelentkezőt értesítünk! A szintfelmérő eredményétől függően lehet bekerülni a képzésbe, amelyről szintén e-mailben tájékoztatjuk a jelentkezőket.

Jelentkezési lapok leadása: Informatikai Kar (Kassai út 26.),Tanulmányi Osztály (Fsz., 20-as szoba)

Infokommunikációs Rendszerek Üzemeltetetése Kihelyezett Tanszék