ITSH Start Program

Banner_hs

Az IT Services Hungary (ITSH), Magyarország legnagyobb infokommunikációs (ICT) munkaadója tudatos, hosszú távú stratégia mentén dolgozik azért, hogy a magyar oktatási rendszer és a gazdasági szféra együttműködésének köszönhetően versenyképesebbé váljon a magyar gazdaság, ehhez pedig biztosított legyen a megfelelő szakember-utánpótlás is.

Meglévő felsőoktatási kapcsolataink mellett a vállalat “Start” 2010-ben indította el elnevezésű programját, amelynek célja az informatikai oktatást végző középiskolák támogatása. Az oktatási intézményekkel való együttműködésen alapuló program olyan elemekre épül, amelyek hozzásegítik mind a pedagógusokat, mind a diákokat (és szüleiket) ahhoz, hogy megismerkedjenek a magyar és a globális ICT szektorban rejlő lehetőségekkel és versenyképes tudást szerezzenek. A Start program első fázisában az ITSH két telephelye, Pécs és Debrecen vonzáskörzetében kezdte meg a középiskolákkal történő együttműködés kialakítását, melynek eredményeképpen mára már országos szinten 35 oktatási intézménnyel kerültünk kapcsolatba.

A program keretében az ITSH a diákoknak – a versenyképes képzési anyag biztosításán túl – lehetőséget teremt a szakmai gyakorlatra, a szakmai nyelvtanulásra, sőt, a kiemelkedő teljesítményű diákok számára karrier lehetőséget is felkínál.

A programban részt vevő intézmények szakértő segítséget kapnak a gyakorlatias szemléletű, a mai piaci folyamatokhoz jól illeszkedő, a valós versenyszituációt szimulálni képes informatikai tananyag összeállításához, a korszerű informatikai laborok kialakításához, illetve szakmai versenyek és iskolai programok megvalósításához.

2017 őszén a program bővülése érdekében egyedülálló kezdeményezés indult Budapesten, aminek alapja a Budapesti Műszaki Szakképző Centrummal kötött együttműködési megállapodás volt. A Szakképző Centrum több tagintézmény felügyeletét látja el, ezek közül az 5 legrelevánsabbra vonatkozott a szerződés. Az országban a vállalat a középiskolai oktatásba elsőként kapcsolódott és immáron minden héten több ITSH-s kolléga jár oktatásokat tartani a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziumába.

A program részeként céglátogatásokat, roadshow programokat, versenyeket is szervezünk, melyekkel betekintést adunk a diákok számára egy multinacionális vállalat működésébe, emellett a fiatalok megismerkedhetnek azzal is, milyen hangulatban, céges környezetben látják el feladataikat az itt dolgozók.

Az ITSH által indított Start program legfontosabb célkitűzése összefoglalóan tehát az, hogy:

  • az ICT iparág megfelelő pozicionálása mind a diákok, mind a pályaválasztási döntéseiket alapvetően befolyásoló szülők körében.
  • gyakorlatias, munkaerő-piaci előnyre váltható tudást adjon a diákoknak, amellyel nemcsak munkához, de karrierlehetőséghez is jutnak.

Az ITSH tervei szerint a következő években a Start programot további középiskolák bevonásával fejleszti tovább.